Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Podstawowe dane podmiotu

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

ul. Bolesława Chrobrego 39
44-200 Rybnik
e-mail: zonr@pzon.rybnik.pl
www.pzon.rybnik.pl

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA JEST CZYNNY W GODZINACH:
Poniedziałek 800 - 1400
Wtorek 800 - 1200
Środa 800 - 1400
Czwartek 800 - 1700
Piątek 800 - 1400
 

tel / fax 032 42 37 202 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 14:00

Przewodnicząca Zespołu
mgr Beata Podleśny

NIP: 642-26-33-883
REGON: 241257146

Redaktorzy serwisu
Przewodnicząca Zespołu: Beata Podleśny
Sekretarz Zespou: Joanna Sobik
Obsługa informatyczna: Dawid Malerz

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku rozpatruje sprawy mieszkańców miast: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory oraz powiatów: mikołowskiego, pszczyńskiego i rybnickiego.


INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w Zespole, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:
  • korzystania z poczty elektronicznej - zonr@pzon.rybnik.pl
  •  przesyłania wiadomości tekstowych z wykorzystaniem komunikatora internetowego SKYPE,
  • komunikację wizualną z wykorzystaniem komunikatora internetowego SKYPE,
  • przesyłanie faksów - Nr fax 32 42 37 202,
  • stronę internetową spełniającą standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.


Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do Zespołu chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej zonr@pzon.rybnik.pl
 

Inspektor Ochrony Danych - Ewa Mańczyk

iod@pzon.rybnik.pl

tel. 032 42 37 202