Prowadzone rejestry i ewidencje

Rejestry
1. Wniosków i odwołań w sprawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
2. Wniosków i odwołań w sprawie orzeczeń o niepełnosprawności
3. Wniosków o legitymacje osób niepełnosprawnych
4. Wniosków o przyznanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych

5. Wniosków o przyznanie karty parkingowej dla placówek

6. Skarg
7. Kontroli
8. Spisów zdawczo-odbiorczych
9. Spraw rozpatrywanych o stopniu niepełnosprawności

10. Spraw rozpatrywanych o niepełnosprawności

11. Konsultacji specjalistycznych
12. Zamówień publicznych
13. Umów
14. Odcisków pieczęci urzędowych i stempli
15. Naboru pracowników
16. Faktur
17. Wyciągów bankowych
18. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Przewodniczącego
19. Książka skarg i wniosków
20. Ewidencja pracowników
21. Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej