Wolne stanowiska

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku aktualnie nie prowadzi naboru na stanowiska urzędnicze.