Przedmiot działalności i kompetencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczące orzekania o niepełnosprawności.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku rozpatruje sprawy mieszkańców miast: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory oraz powiatów: mikołowskiego, pszczyńskiego i rybnickiego.

Głównym zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń:
      - o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
      - o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia
      - o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art.5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Do zadań Zespołu należy również:
      - wydawanie osobom niepełnosprawnym na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń legitymacji osoby niepełnosprawnej,
      - realizacja zadań związanych z wydawaniem kart parkingowych, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym, i właściwych w tym zakresie aktach wykonawczych
      - udzielanie informacji i poradnictwa dotyczących uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym,
      - przedkładanie stosownym organom kwartalnych informacji o realizacji wyżej wymienionych zadań.

Zakres działania przede wszystkim obejmuje:
      - przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia,
      - analizowanie wniosków i załączonej dokumentacji,
      - ocenę stopnia naruszenia organizmu i jego konsekwencji w samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp., zgodnie z celem przedstawionym przez wnioskodawcę,
      - podejmowanie decyzji w oparciu o ustalone kryteria,
      - wydawanie orzeczeń,
      - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń,
      - prowadzenie dokumentacji, związanej ze swą działalnością, w tym składanie sprawozdań,
      - wydawanie legitymacji na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydawanie kart parkingowych.

Dokumentem nadającym moc prawną niepełnosprawności jest:
      - orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do ukończenia 16 roku życia
      - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 r. życia.

Orzeczenie jest decyzją administracyjną w myśl art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego od której przysługuje odwołanie.

Joanna Sobik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Joanna Sobik
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Sobik
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Malerz
Liczba odwiedzin:1990

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-10 13:06:05Dawid MalerzAktualizacja treści: Usunięto powiat raciborskiPrzedmiot działalności i kompetencje