Osoby niesłyszące i słabosłyszące

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w Zespole, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:
  • korzystania z poczty elektronicznej - zonr@pzon.rybnik.pl
  • przesyłania wiadomości tekstowych z wykorzystaniem komunikatora internetowego SKYPE,
  • komunikację wizualną z wykorzystaniem komunikatora internetowego SKYPE,
  • przesyłanie faksów - Nr fax 32 42 37 202,
  • stronę internetową spełniającą standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.


Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy, osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić do Zespołu chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej zonr@pzon.rybnik.pl
 
Zadzwoń przez Skype teraz!
Joanna Sobik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Joanna Sobik
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Sobik
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Malerz
Liczba odwiedzin:893