Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Podstawowe dane podmiotu

Bezpośrednia obsługa klienta wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie https://bezkolejki.eu/pzon

 

OGŁOSZENIE

Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) wprowadzam od dnia 23 lipca 2021 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku:

 1. Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty - telefonicznym bądź poprzez rezerwację na stronie internetowej: bezkolejki.eu/pzon

  • poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7:30 do 14:30, z przerwami na dezynfekcję:

   • od 9:00 do 9:30
   • od 12:00 do 12:30
  • czwartek od 10:00 do 17:00, z przerwami na dezynfekcję:

   • od 12:00 do 12:30
   • od 14:30 do 15:00

  z zachowaniem następujących wymogów sanitarnych:

  osoba wchodząca musi mieć zakryte usta i nos przy pomocy maseczki, po wejściu zobowiązana jest zdezynfekować ręce i zachować dystans odległości, należy oczekiwać na wezwanie do punktu obsługi, w którym może przebywać tylko jeden klient.

 2. Kontakt telefoniczny z PZOoN, w tym umawianie wizyty w siedzibie jednostki, możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 pod numerami:

  • karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej: 733 440 133

  • pozostałe sprawy: (32) 42 37 202

 3. Zaleca się składanie kompletnych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
  o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej czy karty parkingowej za pośrednictwem poczty lub do skrzynki podawczej w siedzibie Zespołu dostępnej w godzinach od 6:00 do 17:30 z przerwami na dezynfekcję:

  • od 12:00 do 12:30
  • od 14:30 do 15:00
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 poz. 534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego. O terminie posiedzenia składu orzekającego osoby zostają informowane telefonicznie, w przypadku braku kontaktu telefonicznego strona informowana jest listownie.

  W przypadku gdy lekarz dokonujący wstępnej analizy dokumentacji medycznej załączonej do wniosku stwierdzi, że przedłożona przez stronę dokumentacja nie jest wystarczająca do wydania orzeczenia lub budzi wątpliwość co do rozstrzygnięcia osoba zainteresowana lub dziecko i jego przedstawiciel ustawowy mogą zostać wezwani na posiedzenie składu orzekającego z koniecznością obowiązkowego stawiennictwa.

 5. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

ul. Bolesława Chrobrego 39
44-200 Rybnik
e-mail: zonr@pzon.rybnik.pl