Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawność w Rybniku

Udostępnianie danych

Zgodnie z art. 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Dane osobowe mogą być udostępniane w celach innych niż włączenie do zbioru, innym osobom i podmiotom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, zawierający informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych, podstawę prawną do ich uzyskania oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.Joanna Sobik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Joanna Sobik
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Sobik
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Malerz
Liczba odwiedzin:2835