Przeprowadzone kontrole

Przeprowadzone kontrole

 

1. Organ kontroli: Wojewoda Śląski
Upoważnienie: KOIX.0030.141.2017, KOIX.0030.142.2017
Zakres przedmiotowy kontroli: Gospodarowanie środkami z dotacji udzielonej z budżetu państwa na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w 2016r.
Data zakończenia kontroli: 9 sierpnia 2017r.

 

2. Organ kontroli: Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika
Upoważnienie: Or.077.360.2017
Zakres przedmiotowy kontroli: Zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej do 4 do 11 lipca 2013 roku.
Data zakończenia kontroli: 7 lipca 2017r.

 

3. Organ kontroli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Upoważnienie: 3420170700561
Zakres przedmiotowy kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do który pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych u wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
Data zakończenia kontroli: 21.07.2017r.

 

4. Organ kontroli: Wojewoda Śląski

Upoważnienie: ONII.0030.4.2014, ONII.0030.5.2014
Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena prawidłowości stosowania procedury postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, w okresie od 1 stycznia 2014r. do dnia kontroli.
Data zakończenia kontroli: 24.10.2014r.


5. Organ kontroli: Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika
Upoważnienie: Or.077.535.2013
Zakres przedmiotowy kontroli: całokształt działalności kontrolowanej jednostki w szczególności w okresie od 1 marca 2011r. do dnia zakończenia kontroli.
Data podjęcia kontroli: 04.07.2013r.
Data zakończenia kontroli: 11.07.2013r.6. Organ kontroli: Wojewoda Śląski
Upoważnienie: NZ/U/0938/265/11,NZ/U/0938/266/11
Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena prawidłowość i stosowania procedury postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, w okresie od 1 stycznia 2010r.do dnia kontroli.
Data zakończenia kontroli: 30.09.2011r.7. Organ kontroli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Upoważnienie: O/ZUS Rybnik 3420110601011
Zakres przedmiotowy kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Data podjęcia kontroli: 02.08.2011r.
Data zakończenia kontroli: 05.08.2011r.8. Organ kontroli: Audytor Wewnętrzny na polecenie Prezydenta Miasta Rybnika
Upoważnienie: Or-01130/48/11
Zakres przedmiotowy kontroli: całokształt działalności kontrolowanej jednostki, przestrzeganie procedur
Data podjęcia kontroli: 25.01.2011r.
Data zakończenia kontroli: 03.02.2011r.9. Organ kontroli: Audytor Wewnętrzny na polecenie Prezydenta Miasta Rybnika
Upoważnienie: Or-01130/449/09 z 14.09.2009r.
Zakres przedmiotowy kontroli: całokształt działalności kontrolowanej jednostki, przestrzeganie procedur
Data podjęcia kontroli: 14.09.2009r.
Data zakończenia kontroli: 21.09.2009r.10. Organ kontroli: Wojewoda Śląski
Upoważnienie: PS/III/0939/573/08, PS/III/939/572/08
Zakres przedmiotowy kontroli: dokonanie analizy działalności Zespołu ocena warunków organizacyjnych
Data podjęcia kontroli: 10.12.2008r.
Data zakończenia kontroli: 10.12.2008r.