Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawność w Rybniku

Strona główna

Podstawowe dane podmiotu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

ul. Bolesława Chrobrego 39
44-200 Rybnik
e-mail: zonr@pzon.rybnik.pl
www.pzon.rybnik.pl

 

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA JEST CZYNNY W GODZINACH:

Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 14:00

 telefon / fax 032 42 37 202 od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:00 - 14:00

Karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej: telefon 733 440 133
w godzinach 8:00 - 14:00

 

Przewodnicząca Zespołu
Beata Podleśny

NIP: 642-26-33-883
REGON: 241257146

Administrator: Beata Podleśny

Redaktorzy serwisu
Beata Podleśny - Przewodnicząca Zespołu
Joanna Sobik - Sekretarz Zespołu

Inspektor Ochrony Danych

Ewa Mańczyk 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

Joanna Sobik

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku rozpatruje sprawy mieszkańców miast:
Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory oraz powiatów: mikołowskiego, pszczyńskiego i rybnickiego.

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania
się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku informuje, że osoby uprawnione, tj.
doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy
urzędowej w Zespole, mogą skorzystać z przysługującego im uprawnienia wyboru środka wspierającego
komunikowanie się, tj.:

  • korzystania z poczty elektronicznej - zonr@pzon.rybnik.pl,
  • przesyłania wiadomości tekstowych z wykorzystaniem komunikatora internetowego SKYPE,
  • komunikację wizualną z wykorzystaniem komunikatora internetowego SKYPE,
  • przesyłanie faksów - numer fax 32 42 37 202,
  • stronę internetową spełniającą standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.