Ogłoszenie w sprawie naboru lekarzy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

- ogłoszenie w sprawie naboru lekarzy do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, który jest organem pierwszej instancji, właściwym do rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, działający na terenie Miasta Rybnika, Jastrzębie-Zdrój, Żory oraz powiatów: mikołowskiego, pszczyńskiego i rybnickiego.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku poszukuje do składu lekarzy specjalistów lub lekarzy posiadających specjalizację, co najmniej I stopnia,
w następujących dziedzinach medycyny:

 • pediatrii,
 • psychiatrii,
 • psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • chorób wewnętrznych,
 • medycyny rodzinnej,
 • chorób płuc lub alergologii,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2021 r. poz. 857) członków wojewódzkiego zespołu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Rybnika na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu w Rybniku.

MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 39 (od poniedziałku do piątku - w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie
z lekarzem).

ZAKRES REALIZOWANYCH ZADAŃ:

Podstawowym zadaniem lekarza – członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest:

 • wstępna weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej, o której mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w zakresie jej kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia, w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 5,
 • określenie specjalności przewodniczącego składu orzekającego - lekarza specjalisty lub lekarza posiadającego specjalizację co najmniej I stopnia, w szczególności
  w następujących dziedzinach medycyny: chorobach wewnętrznych, pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, okulistyce i otolaryngologii.
 • udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego,
 • wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów orzeczeń o niepełnosprawności
  lub stopniu niepełnosprawności,
 • udzielanie konsultacji specjalistycznych w zakresie swojej specjalności na wniosek lekarza – przewodniczącego innego składu orzekającego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • specjalizacja, co najmniej pierwszego stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie
  w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • odbycie jednodniowego szkolenia organizowanego przez Wojewodę Śląskiego, zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  - zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (ewentualnie przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności),

DOKUMENTY WYMAGANE:

 • CV,
 • dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim,
 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza przyznany przez okręgową radę lekarską,
 • dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji, co najmniej pierwszego stopnia lub tytułu specjalisty przez lekarza

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Miejsce składania dokumentów (za pośrednictwem poczty lub osobiście):

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 39 z dopiskiem „Nabór członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 43 31 622

Przewodnicząca Zespołu – Beata Podleśny

Beata Podleśny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-11-13
Data publikacji:2023-11-13
Osoba sporządzająca dokument:Beata Podleśny
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Mitko
Liczba odwiedzin:84

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-11-13 00:00:00Paweł MitkoNabór LekarzyOgłoszenie w sprawie naboru lekarzy