Przedmiot działalności i kompetencje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Przedmiot działalności i kompetencje

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczące orzekania o niepełnosprawności.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku rozpatruje sprawy mieszkańców miast: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory oraz powiatów: mikołowskiego, pszczyńskiego i rybnickiego.

Głównym zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń:

 • o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia 
 • o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia
 • o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art.5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Do zadań Zespołu należy również:

 • wydawanie osobom niepełnosprawnym na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • realizacja zadań związanych z wydawaniem kart parkingowych, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym, i właściwych w tym zakresie aktach wykonawczych
 • udzielanie informacji i poradnictwa dotyczących uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym,
 • przedkładanie stosownym organom kwartalnych informacji o realizacji wyżej wymienionych zadań.

Zakres działania przede wszystkim obejmuje:

 • przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia,
 • analizowanie wniosków i załączonej dokumentacji,
 • ocenę stopnia naruszenia organizmu i jego konsekwencji w samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp., zgodnie z celem przedstawionym przez wnioskodawcę,
 • podejmowanie decyzji w oparciu o ustalone kryteria,
 • wydawanie orzeczeń,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń,
 • prowadzenie dokumentacji, związanej ze swą działalnością, w tym składanie sprawozdań,
 • wydawanie legitymacji na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • wydawanie kart parkingowych.

Dokumentem nadającym moc prawną niepełnosprawności jest:

 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do ukończenia 16 roku życia
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 r. życia.

Orzeczenie jest decyzją administracyjną w myśl art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego od której przysługuje odwołanie.

Joanna Sobik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Joanna Sobik
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Sobik
Osoba wprowadzająca dokument:Dawid Malerz
Liczba odwiedzin:5557

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-10 13:06:05Dawid MalerzAktualizacja treści: Usunięto powiat raciborskiPrzedmiot działalności i kompetencje