Przeprowadzone kontrole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Kontrole

Zakres kontroli Kontrola sprawdzająca, przedmiotem której było zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 16 sierpnia do 10 września 2021 roku
Jednostka kontrolująca Referat Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru w Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych Urzędu Miasta Rybnika
Data rozpoczęcia 31.07.2023 r
Data zakończenia 11.08.2023 r.
Pliki dokumentu Zalecenia pokontrolne [pdf - 324KB]

 

Zakres kontroli Kontrola gospodarki finansowej jednostki zgodnie z programem kontroli zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Rybnika
Jednostka kontrolująca Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika
Data rozpoczęcia 16.08.2021r.
Data zakończenia 10.09.2021r.
Pliki dokumentu Zalecenia pokontrolne [pdf - 376KB]

 

Zakres kontroli Kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności
Jednostka kontrolująca Wojewoda Śląski
Data rozpoczęcia 29.10.2020r.
Data zakończenia 29.10.2020r.
Pliki dokumentu Wystąpienie pokontrolne [pdf - 6962KB]

 

Zakres kontroli Gospodarowanie środkami z dotacji udzielonej z budżetu państwa na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w 2016r.
Jednostka kontrolująca Wojewoda Śląski
Data rozpoczęcia 24.07.2017r.
Data zakończenia 09.08.2017r.

 

Zakres kontroli Zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej do 4 do 11 lipca 2013 roku.
Jednostka kontrolująca Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika
Data rozpoczęcia 26.06.2017r.
Data zakończenia 07.07.2017r.

 

Zakres kontroli 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do który pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych u wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
Jednostka kontrolująca Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Data rozpoczęcia 10.07.2017r.
Data zakończenia 21.07.2017r.

 

Zakres kontroli Ocena prawidłowości stosowania procedury postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, w okresie od 1 stycznia 2014r. do dnia kontroli.
Jednostka kontrolująca Wojewoda Śląski
Data rozpoczęcia 24.10.2014r.
Data zakończenia 24.10.2014r.

 

Zakres kontroli Całokształt działalności kontrolowanej jednostki w szczególności w okresie od 1 marca 2011r. do dnia zakończenia kontroli.
Jednostka kontrolująca Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika
Data rozpoczęcia 04.07.2013r.
Data zakończenia 12.07.2013r.

 

Zakres kontroli Ocena prawidłowość i stosowania procedury postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, w okresie od 1 stycznia 2010r.do dnia kontroli.
Jednostka kontrolująca Wojewoda Śląski
Data rozpoczęcia 30.09.2011r.
Data zakończenia 30.09.2011r.

 

Zakres kontroli Prawidłowość i rzetelność obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Jednostka kontrolująca Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Data rozpoczęcia 02.08.2011r.
Data zakończenia 05.08.2011r.

 

Zakres kontroli Całokształt działalności kontrolowanej jednostki, przestrzeganie procedur
Jednostka kontrolująca Audytor Wewnętrzny na polecenie Prezydenta Miasta Rybnika
Data rozpoczęcia 25.01.2011r.
Data zakończenia 03.02.2011r. 

 

Zakres kontroli Całokształt działalności kontrolowanej jednostki, przestrzeganie procedur
Jednostka kontrolująca Audytor Wewnętrzny na polecenie Prezydenta Miasta Rybnika
Data rozpoczęcia 14.09.2009r.
Data zakończenia 21.09.2009r. 

 

Zakres kontroli Dokonanie analizy działalności Zespołu ocena warunków organizacyjnych
Jednostka kontrolująca Wojewoda Śląski
Data rozpoczęcia 10.12.2008r.
Data zakończenia 10.12.2008r.

 

Joanna Sobik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Joanna Sobik
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Sobik
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Mitko
Liczba odwiedzin:7055

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-11-14 14:28:28Paweł MitkoAktualizacja treści.Przeprowadzone kontrole
2022-05-26 12:16:58Marcin JuraszczykAktualizacja treści.Przeprowadzone kontrole
2019-04-24 07:59:49Dawid MalerzAktualizacja treści.Przeprowadzone kontrole
2017-08-24 07:45:14Dawid MalerzAktualizacja treściPrzeprowadzone kontrole
2017-08-01 11:54:02Dawid MalerzAktualizacja treściPrzeprowadzone kontrole